Vua La Mã (tiếng Latin: Rex, Regis) là danh hiệu người đứng đầu nền quân chủ La Mã ở thời kỳ đầu của văn minh La Mã cổ đại. Các bản ghi của người La Mã về thời kỳ này đã bị thiêu hủy trong một cuộc cướp bóc thành phố vào năm 390 tr.CN nên người ta không biết chính xác đã có bao nhiêu vị vua trong thời kỳ này hay họ đã cai trị bao lâu. Theo truyền thuyết thì có cả thảy 7 vị vua. Vị vua đầu tiên của La Mã là Romulus (cùng với em là Remus, họ đã sáng lập nên thành phố La Mã, đặt theo tên Romulus), người cuối cùng là vua Tarquinius, người nổi tiếng là bạo ngược đã bị dân chúng truất ngôi để lập nên nền Cộng hòa La Mã.

Vua La Mã
Nền quân chủ cũ
She-wolf suckles Romulus and Remus.jpg
Sói Capitol
Tarquinius-Superbus.jpg
Lucius Tarquinius Superbus
Nhà quân chủ đầu tiên Romulus
Nhà quân chủ cuối cùng Lucius Tarquinius Superbus
Dinh cơ chính thức La Mã
Nền quân chủ bắt đầu 753 tr.CN
Kết thúc chế độ quân chủ 509 tr.CN
Giả mạo Cộng hòa La Mã

Danh sách các vị vua truyền thuyếtSửa đổi

Chân dung Tên Làm vua từ Kết thúc Thừa kế
  Romulus
REX ROMVLVS
753 tr.CN 716 tr.CN
  Numa Pompilius
REX NVMA POMPILIVS
715 TR.CN 674 TR.CN
  Tullus Hostilius
REX TVLLVS HOSTILIVS
673 TR.CN 642 TR.CN
  Ancus Marcius
REX ANCVS MARCIVS
641 TR.CN 617 TR.CN
  Lucius Tarquinius Priscus
REX LVCIVS TARQVINIVS PRISCVS
616 TR.CN 579 TR.CN
  Servius Tullius
REX SERVIVS TVLLIVS
578 TR.CN 535 TR.CN
  Lucius Tarquinius Superbus
REX LVCIVS TARQVINIVS SVPERBVS
534 TR.CN 509 TR.CN

Titus Tatius, vua của người Sabin, cũng là vua cùng cai trị của La Mã với Romulus trong 5 năm, cho đến khi qua đời, nhưng theo truyền thống ông không được kể vào số 7 vị vua La Mã.

Tham khảoSửa đổi