Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lê Thúy

Lê Thúy Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Không đủ phiếu. Minhphamthe45 (thảo luận) 08:14, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Lê Thúy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lê Thúy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ người mẫu không rõ độ nổi bật. Màu tím hoa sim 07:23, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)

XóaSửa đổi

  1.   Xóa hơi phân vân khi cho phiếu. Nhưng chị Thúy chỉ được chú ý khi là thí sinh tại 1 cuộc thi. Còn sự nghiệp chuyên môn không có gì nổi bật. Hihihi - Hahaha Lê Hoàng Khánh - Kim cương xanh 01:50, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  2.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:50, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

  •   Ý kiến Nhớ nhất về chị Thúy là cuộc thi năm 2011. Sau đấy chị vẫn hoạt động bình thường nhưng không bật lên được như các bạn cùng thời. Chính vì thế có thể bài viết thiếu nguồn. Nếu nguồn về đời tư của chị thì có lẽ sẽ nhiều hơn nhưng chắc cũng không phù hợp lắm. Hungdong16 (thảo luận) 15:31, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!