Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Sanji

Sanji Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Tiếng vĩ cầm🎻 05:47, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Sanji (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sanji" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật One Piece chưa rõ độ nổi bật. Đã gắn dnb trong 6 tháng trời. Mũi tên mặt trời (Thợ săn ác quỷ) 01:34, ngày 22 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

XóaSửa đổi

GiữSửa đổi

  1.   Giữ Các nhân vật chính của One Piece đều gây tác động rất lớn và ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng anime và manga nói chung, nhận được nhiều đánh giá phê bình chuyên môn, xem en:Sanji (One Piece)#Critical response. --minhhuy (thảo luận) 05:48, ngày 23 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  2.   Giữ Sanji được biết đến là một trong các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành anime k0servas 16:46, ngày 23 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  3.   Giữ Đủ nổi bật. Là tôi Cần cố gắng hơn 15:25, ngày 24 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  4.   Giữ Đủ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:29, ngày 27 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  5.   Giữ Đủ độ nổi bật Tinh ăn làm🌍 06:19, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  6.   Giữ Như tất cả các ý kiến trên. Mũi tên mặt trời (Thợ săn ác quỷ) 06:35, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  7.   Giữ Chủ thể đủ nổi bật. Mãi Yêu Việt Nam 🇻🇳 (thảo luận) 14:40, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  8.   Giữ Nhân vật nổi bật. Đá Cho Vui, Thua Cũng Sướng 16:29, ngày 28 tháng 7 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!