Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2020/Minhhai 2000

Tổng điểm: 141 điểm
Tính đến 27 tháng 1 năm 2020

Bài viết chọn lọc

sửa

Danh sách chọn lọc

sửa

Bài viết tốt

sửa
  1. Mystery of Love Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Mystery of Love (56,5k byte ~ 80đ) (bonus +16đ)

-->Tổng điểm BVT: 80 (gốc) +16 (bonus) = 96đ

Chủ đề chọn lọc

sửa

Bài viết mục Bạn có biết?

sửa
  1. La Différence Thảo luận:La Différence Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 31/1, Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 31/2 (17,9k byte ~ 20đ) (bonus +0đ)
  2. Tout (bài hát) Thảo luận:Tout (bài hát) Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 22/1 (9,9k byte ~ 20đ) (bonus +0đ)

-->Tổng điểm BCB: 40 (gốc) + 0 (bonus) = 40đ

Bài viết mục Tin tức

sửa

Chủ điểm chọn lọc

sửa

Nhận xét/tiến cử bài viết tốt/chọn lọc

sửa

Nhận xét

sửa
  1. Wings (album của BTS) Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Wings (album của BTS)
 N Các nhận xét chỉ ở dạng phiếu ý kiến.
  1. Danh sách đĩa nhạc của Nirvana Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của Nirvana

 N Các nhận xét chỉ ở dạng phiếu ý kiến và bài viết chưa tốt đến mức khiến người nhận xét phải bỏ phiếu đồng ý dù đã được đánh giá (đọc Luật chơi)

  1. Giải thưởng âm nhạc Shortlist Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải thưởng âm nhạc Shortlist

 Y Dung lượng nhận xét lớn và chi tiết, đồng thời được người đề cử phản hồi tích cực dẫn đến việc người nhận xét đồng ý bỏ phiếu cho bài viết. (5đ)