Wikipedia:Dự án/Infobox

Chào mừng bạn đến với Dự án Infobox. Dự án này mang đến không gian thảo luận và trao đổi về riêng bản mẫu Infobox (Hộp thông tin) tại Wikipedia tiếng Việt.

Mục tiêu chínhSửa đổi

Nếu một bản mẫu nào đó không hoạt động, hãy nêu vấn đề ở trang thảo luận, sẽ có người giúp bạn.

Nội dungSửa đổi

(mời bạn tự nhiên thêm nội dung vào đây)

 • Chuẩn hóa
  • Đề xuất một các tham số tiêu chuẩn để dùng trong các bản mẫu Infobox thông dụng
  • Dùng cùng một tên cho các tham số tương tự nhau trong các bản mẫu Infobox khác nhau
  • Gộp các bản mẫu Infobox tương tự nhau
  • Dùng các bản mẫu con như {{Start date}} và {{URL}}
 • Thảo luận để cải thiện một bản mẫu Infobox nhất định
 • Tài liệu bản mẫu

Công việcSửa đổi

Cần giải quyếtSửa đổi

 • Thống nhất về tên cho các tham số cơ bản

Đã giải quyếtSửa đổi

Tham giaSửa đổi