Wikipedia:Dự án/Kỹ thuật/Bản mẫu

Dự án Kỹ thuật
Trang chính | Thảo luận | Bản mẫu dự án | Đánh giá chất lượng | Cổng tri thức |


Bên dưới là danh sách các bản mẫu thường được dùng cho các bài viết thuộc Dự án Kỹ thuật.

Mã code Kết quả Cách sử dụng
{{Dự án Kỹ thuật}}
Dự án Kỹ thuật
Speed1c.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Kỹ thuật, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Kỹ thuật. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Đặt bản mẫu ở đầu trang Thảo luận các bài viết về Kỹ thuật.
{{Thành viên dự án Kỹ thuật}}
Nuvola apps kcmsystem.svgThành viên này tham gia
Dự án Kỹ thuật
Userbox cho thành viên tham gia dự án.
{{Bài dịch|en}} Đính trên trang thảo luận nếu ít nhất một phần của bài viết được dịch từ en.wiki sang.
{{Thư mời dự án Kỹ thuật}}
Thư mời tham gia dự án Kỹ thuật
Dampfturbine Laeufer01.jpg Thân mời bạn tham gia dự án Kỹ thuật (WP:DAKT). Đây là dự án dành cho các thành viên Wikipedia quan tâm và muốn nâng cao chất lượng những bài viết thuộc chủ đề kỹ thuật. Nếu muốn tham gia, xin mời vào trang dự án để ghi danh. Trân trọng!
Thư mời kêu gọi các thành viên tham gia dự án Kỹ thuật.
{{Sơ khai Kỹ thuật}} Dùng để phân loại những bài viết thuộc chủ đề Kỹ thuật đang ở chất lượng sơ khai.
{{Chuyên ngành Kỹ thuật}} Dùng trong những bài viết giới thiệu tổng quan về các chuyên ngành kỹ thuật, như kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật hóa học... Không dùng cho các bài viết khác.