Wikipedia:Dự án/Sách đỏ Việt Nam

Dự án mang tên Sách đỏ Việt Nam thể hiện mong muốn sưu tầm và quảng bá nguồn tài nguyên sinh vật phong phú của đất nước Việt Nam. Đồng thời, dự án góp phần giáo dục ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên này.

Các mục tiêu cụ thểSửa đổi

Góp phần đưa thêm thông tin về các loài sinh vật ở Việt Nam, đặc biệt là nguồn gen quý hiếm của các loài trong sách đỏ Việt Nam.

Danh sách thành viênSửa đổi

Kế hoạch chi tiếtSửa đổi

  • Xây dựng các tiêu bản về danh sách tình trạng loài.
  • Xây dựng danh sách các loài nằm trong sách đỏ Việt Nam.
  • Tạo trang tin cập nhật về tình hình các loài hiện có trong sách đỏ Việt Nam.

Sơ kết và nhận xétSửa đổi

  • Xem bài Sách đỏ Việt Nam
  • Đến ngày 30/01/2007, dự án còn quá sơ khai, chưa được mọi người quan tâm nhiều, giống như tình trạng quản lý bảo vệ những loài sinh vật này ngoài tự nhiên vậy.
  • Ngày 03/02/2008 có 36 bài viết và 3 tập hình ảnh liên quan sách đỏ Việt Nam.

Các liên kết ngoàiSửa đổi

Tư vấn và trợ giúpSửa đổi