Sách đỏ Việt Nam

Sách đỏ Việt Nam là danh sách các loài động vật, thực vật ở Việt Nam thuộc loại quý hiếm, đang bị giảm sút số lượng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là căn cứ khoa học quan trọng để Nhà nước ban hành những Nghị định và Chỉ thị về việc quản lý bảo vệ và những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển những loài động thực vật hoang dã ở Việt Nam.

Dự án Sách đỏ Việt Nam được công bố lần đầu tiên năm 1992. Đây là công trình do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thực hiện với sự tài trợ của Quỹ SIDA (Thụy Điển). Các tiêu chuẩn sử dụng trong Sách đỏ Việt Nam được xây dựng trên nền các tiêu chuẩn của Sách đỏ IUCN.

Các phiên bảnSửa đổi

Sách đỏ Việt Nam lần đầu tiên phần động vật được xuất bản năm 1992 với 365 loài nằm trong danh mục, phần thực vật được xuất bản năm 1996 với 356 loài nằm trong danh mục.

Kết quả thực hiện Sách đỏ Việt Nam 2004 cho thấy tổng số loài động thực vật hoang dã đang bị đe dọa đã lên đến 857 loài, gồm 407 loài động vật và 450 loài thực vật, tức số loài đang bị đe dọa đã tăng đáng kể. Trong phần động vật, nếu như mức độ bị đe dọa cao nhất trong Sách đỏ Việt Nam 1992 chỉ ở hạng Nguy cấp thì năm 2004 đã có 6 loài bị coi là tuyệt chủng trên lãnh thổ Việt Nam. Số loài ở mức Nguy cấp là 149 loài, tăng rất nhiều so với 71 loài trong Sách đỏ Việt Nam 1992. Có 46 loài được xếp ở hạng Rất nguy cấp.[1]

Phiên bản mới nhất hiện nay là Sách đỏ Việt Nam 2007, được công bố vào ngày 26 tháng 6 năm 2008 [2], theo số liệu này hiện nay tại Việt Nam có 882 loài (418 loài động vật và 464 loại thực vật) đang bị đe dọa ngoài thiên nhiên, tăng 167 loài so với thời điểm năm 1992. Trong đó có 116 loài động vật được coi là "rất nguy cấp" và 45 loài thực vật "rất nguy cấp" (trong số 196 loài thực vật đang "nguy cấp"). Có 9 loài động vật trước kia chỉ nằm trong tình trạng de dọa nhưng nay xem như đã tuyệt chủng là tê giác 2 sừng, bò xám, heo vòi, cầy rái cá, cá chép gốc, cá chình Nhật, cá lợ thân thấp, cá sấu hoa cà, hươu saohoa lan hài [3].

Ngoài Sách đỏ Việt Nam 2007, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam còn hoàn thành việc soạn thảo Danh lục đỏ Việt Nam 2007.

Các cấp đánh giáSửa đổi

Sách đỏ Việt Nam 2007 sử dụng tiêu chuẩn IUCN 2.3 của Sách đỏ IUCN 1994.[4]

Tuyệt chủngSửa đổi

Tuyệt chủng (Extinct - EX) khi không còn nghi ngờ về việc cá thể cuối cùng của taxon đó đã chết.

Tuyệt chủng ngoài thiên nhiênSửa đổi

Tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (Extinct in the wild - EW) khi chỉ còn được tìm thấy trong điều kiện gây trồng, nuôi nhốt hoặc chỉ là một (hoặc nhiều) quần thể đã tự nhiên hóa trở lại bên ngoài vùng phân bố cũ.

Bị đe dọaSửa đổi

Rất nguy cấpSửa đổi

Các cấp độ nguy cấpSửa đổi

Nguy cấpSửa đổi

Nguy cấp (Endangered - EN) thấp hơn Rất nguy cấp, nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ rất lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai gần.

Sẽ nguy cấpSửa đổi

Sẽ nguy cấp (Vulnerable - VU) thấp hơn Rất nguy cấp và Nguy cấp, nhưng đang đứng trước một nguy cơ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai tương đối gần.

Ít nguy cấpSửa đổi

Ít nguy cấp (Lower risk - LR) là khi không đáp ứng bất cứ tiêu chuẩn nào của rất Nguy cấp, Nguy cấp và Sẽ nguy cấp, hạng này được chia làm ba hạng phụ nhỏ hơn.

Phụ thuộc bảo tồnSửa đổi

Phụ thuộc bảo tồn (Conservation dependent - CD) bao gồm các taxon đang là đối tượng của một chương trình bảo tồn liên tục, riêng biệt cho taxon đó hoặc nơi ở của nó; nếu chương trình này ngừng lại, sẽ dẫn tới taxon bị chuyển sang một trong các thứ hạng nguy cấp trong 5 năm.

Sắp bị đe dọaSửa đổi

Sắp bị đe dọa (Near threatened - NT) bao gồm các taxon không được coi là Phụ thuộc bảo tồn nhưng lại rất gần với Sẽ nguy cấp.

Ít lo ngạiSửa đổi

Ít lo ngại (Least concern - LC) bao gồm các taxon không được coi là Phụ thuộc bảo tồn hoặc Sắp bị đe dọa.

Thiếu dẫn liệuSửa đổi

Thiếu dẫn liệu (Data deficient - DD) khi chưa đủ thông tin để có thể đánh giá trực tiếp hoặc gián tiếp về nguy cơ tuyệt chủng, căn cứ trên sự phân bố và tình trạng quần thể.

Không đánh giáSửa đổi

Không đánh giá (Not evaluated - NE) khi chưa được đối chiếu với các tiêu chuẩn phân hạng.

Các mức độ đe dọaSửa đổi

DelistedSửa đổi

Tương đương với mức độ ưu tiên thấp. (LC - Ít quan tâm)

P4Sửa đổi

Mức độ ưu tiên cho loài ít được biết đến, tương đương với NT - Gần bị đe dọa.

P3Sửa đổi

Mức độ ưu tiên cao hơn P4, tương đương với VU - Sắp nguy cấp.

P2Sửa đổi

Mức độ ưu tiên cao hơn P3, tương đương EN - Nguy cấp.

P1Sửa đổi

Mức độ ưu tiên cao nhất, tương đương với CR - Cực kỳ nguy cấp.

RSửa đổi

Mức độ đe dọa và ưu tiên cao nhất, tương đương CR: PE - Cực kỳ nguy cấp: có nguy cơ tuyệt chủng.

XSửa đổi

Tương đương EX - tuyệt chủng.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Sách Đỏ Việt Nam: Nhìn vào mà lo”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2007.
  2. ^ Lễ giới thiệu Bộ sách đỏ Việt Nam 2007[liên kết hỏng]
  3. ^ Công bố Sách Đỏ Việt Nam 2007: Thêm 9 loài động vật bị tuyệt chủng
  4. ^ Nguyễn Tiến Bân; Trần Đình Lý; Nguyễn Tập; Vũ Văn Dũng; Nguyễn Nghĩa Thìn; Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Khắc Khôi (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần II. Thực vật. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. tr. 7–10.

Xem thêmSửa đổi


Danh sách các loài cây có tình trạng đang bị đe dọa tuyệt chủngViệt Nam

Trầm hương (Aquilaria crassna) | Hoa tiên (Asarum balansae) | Hoàng liên gai (Berberis julianae) | Hoàng liên ba gai (Berberis wallichiana) | Hoàng liên Trung Quốc (Coptis chinensis) | Hoàng liên chân gà (Coptis quinquesecta) | Trắc trung (Dalbergia annamensis) | Hoàng liên ô rô (Mahonia beali) | Trúc tiết nhân sâm (Panax bipinnatifidus) | Sâm tam thất (Panax pseudoginseng) | Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) | Bát giác liên (Podophyllum tonkinense) | Ba gạc hoa đỏ (Rauvolfia serpentina) | Ba gạc Phú Hộ (Rauvolfia vomitoria) | Thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum) | Bình vôi Quảng Tây (Stephania kwangsiensis) | Cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens) | Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus) | Bách bộ đứng (Stemona saxorum) | Bách xanh (Calocedrus macrolepis) | Hoàng đàn (Cupressus torulosa) | Thông nước (Glyptostrobus pensilis) | Tô hạp đá vôi (Keteleeria davidiana) | Vù hương (Cinnamomum balansae)


Liên kết ngoàiSửa đổi

(tiếng Việt)

(tiếng Anh)

Tham khảoSửa đổi