Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Không gian thể loại

Bản mẫu bảng nội dungSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị
{{category TOC}}

Thể loại đặc biệtSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị
{{set category}}

danh sách

{{container category}}

danh sách

{{Maintenance category}}
danh sách
{{possibly empty category}}
danh sách
{{category disambiguation|SOMECAT}}
danh sách
{{category redirect|Thể loại A}}
Bản mẫu này chỉ nên dùng tại các trang thể loại.

Bản mẫu bảo trì thể loạiSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung thể hiện
{{cleanup}}
danh sách, thể loại
{{category diffuse}}

liên kết

Bản mẫu này chỉ nên dùng trong các trang thể loại.
{{uncategorized}}
danh sách, thể loại

Đặt bản mẫu ở này ở dưới cùng của bài viết/thể loại chưa được xếp thể loại nếu bạn không chắc chắn cần thêm vào thể loại nào.