Wikipedia:Ngày này năm xưa/01/14

Senkaku Diaoyu Tiaoyu Islands.png

14 tháng 1: Năm mới (Lịch Julius); sinh nhật quân chủ bang Negeri Sembilan, Malaysia; ngày Quốc gia bảo vệ rừng tại Thái Lan; .