Wikipedia:Ngày này năm xưa/03/30

Wang Jingwei.jpg

30 tháng 3: Ngày Quốc thổ (người Palestine).