Wikipedia:Ngày này năm xưa/04/19

Maria Antoniette of Austria.jpg

19 tháng 4: Ngày Khởi đầu phong trào độc lập tại Venezuela (1810); sinh nhật Quốc vương tại Swaziland. .