Wikipedia:Ngày này năm xưa/05/31

Antoine Pesne - Frederick the Great as Crown Prince - WGA17377.jpg

31 tháng 5: Ngày Thế giới không thuốc lá; ngày Lực lượng vũ trang tại Brunei.