Wikipedia:Ngày này năm xưa/07/10

Liu Yu,Song Wudi.png

10 tháng 7: Ngày Độc lập tại Bahamas (1973).