Tuyến đường sắt xuyên Đông Dương

2 tháng 10: Ngày quốc tế bất bạo động; Sinh nhật Gandhi (Gandhi Jayanti) tại Ấn Độ.