Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/02

Headed south to Hanoi.jpg

2 tháng 10: Ngày quốc tế bất bạo động; Sinh nhật Gandhi (Gandhi Jayanti) tại Ấn Độ.