Wikipedia:Ngày này năm xưa/12/26

TIM-001 with PP-2400-M.jpg

26 tháng 12: Ngày tặng quà tại các nước Thịnh vượng chung; ngày Dân số Việt Nam.