Wikipedia:Thống kê

Trang này thống kê những dữ liệu chung về độ lớn của Wikipedia. Hiện nay Wikipedia tiếng Việt đang có 1.282.128 bài viết và 19.413.782 trang.

Các trang thống kê chungSửa đổi