Wikipedia:Wikiversity

Logo chính thức của Wikiversity

Wikiversity là một dự án mở của Quỹ Wikimedia, với mục đích tổ chức lại các bài giảng và các tư liệu học thuật điện tử, chia sẻ cho mọi người dưới giấy phép tự do.

Phiên bản tiếng ViệtSửa đổi

Hiện đã có trang cho tiếng Việt tại cổng đa ngữ của Wikiversity ([1]). Vì số lượng người tham gia chưa đủ để tách ra thành trang độc lập. Bạn cũng có thể tham gia vào dự án này.

Tham khảoSửa đổi