Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/StorKnows

Xem thêm: Phòng kiểm định bên en.wikiđồng thuận cấm chỉ của cộng đồng

Vụ kiểm định tài khoản này có liên quan đến lạm dụng lâu dài và/hoặc liên wiki. Nếu có xác nhận, hãy yêu cầu khoá toàn cục ở trang Báo cáo cho tiếp viên (MetaWiki).

Các vụ đã giải quyết
Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/StorKnows/Lưu trữ
Liên kết trên Wikidata
d:Q107718496
Bảng tổng hợp các tài khoản đã xác nhận

Xem thêmSửa đổi

Tạo kiểm địnhSửa đổi


Sau khi tạo xong trang yêu cầu kiểm định (có dạng Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Tài khoản A), hãy quay lại trang này và thêm {{Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Tài khoản A}} vào phía dưới bản mẫu.

Các vụ kiểm định hiện tại có thể có liên quan đến StorKnowsSửa đổi