Wilhelm Julius Koerber, kể từ năm 1871von Koerber (sinh ngày 2 tháng 5 năm 1826 tại Alvensleben; mất ngày 17 tháng 8 năm 1914 tại Wiesbaden, Đế quốc Đức) là một sĩ quan quân đội Phổ, được thăng đến quân hàm Thượng tướng pháo binh.

Ông đã tham gia chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Pháp-Đức (18701871).[1] Vào ngày 18 tháng 1 năm 1871, với quân hàm Thiếu tá trong Trung đoàn Pháo dã chiến Hanover số 10, ông được phong tặng Huân chương Quân công của Phổ.[2] Cùng năm đó, vào ngày 16 tháng 7, ông được liệt vào hàng khanh tướng.

Tham khảo

sửa
  • Karl-Friedrich Hildebrand, Christian Zweng: Die Ritter des Ordens Pour le Mérite des I. Weltkriegs. Band 1, Biblio Verlag, Bissendorf 2003, ISBN 3-7648-2516-2, S. 407.

Chú thích

sửa
  1. ^ Jean Jacques Théophile Bonie, Kaehler, George Breckenridge Davis, Cavalry studies from two great wars, comprising The French Cavalry in 1870, by Lieutenant-Colonel Bonie. The German Cavalry in the battle of Vionville--Mars-la-Tour, by Major Kaehler. The operations of the Cavalry in the Gettysburg Campaign, by Lieutenant-Colonel George B. Davis, trang 140
  2. ^ Die Ritter des Ordens pour Le mérite: 1740–1918, Band 1, S.407