Trong giải phẫu cơ thể người, xương đòn được xếp loại là một xương dài tạo nên một phần của bả vai. Thân xương dẹt cong hình chữ s. Một đầu xương tiếp khớp với xương ức, đầu còn lại tiếp khớp với xương bả vai.

Xương đòn
Pectoral girdles-en.svg
Gray's subject #49 200
MeSH Clavicle

Xương đòn ở người châu Á thường mảnh hơn người thuộc các chủng tộc khác.

Tham khảoSửa đổi