Douglas XB-43 Jetmaster

(đổi hướng từ XB-43 Jetmaster)

Douglas XB-43 Jetmaster là một mẫu thử máy bay ném bom động cơ phản lực trong thập niên 1940 của Hoa Kỳ.

XB-43 Jetmaster
Douglas XB-43 Jetmaster 44-61508 Muroc AAB (16139705172).jpg
Kiểu Mẫu thử máy bay ném bom
Nhà chế tạo Douglas Aircraft Company
Chuyến bay đầu 17 tháng 5 năm 1946
Vào trang bị n/a
Số lượng sản xuất 2
Phát triển từ XB-42 Mixmaster

Tính năng kỹ chiến thuật (XB-43)Sửa đổi

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

  • Súng:
    • 2 × súng máy 0.50 in (12,7 mm)
    • Biến thể cường kích: 8 × súng máy 0.50 in (12,7 mm)
  • Bom: 8.000 lb (3.629 kg)

Xem thêmSửa đổi

Máy bay có sự phát triển liên quan

Danh sách khác

Tham khảoSửa đổi

Chú thích
Tài liệu
  • Jones, Lloyd. U.S. Bombers. Fallbrook, California: Aero Publishers, 1974. ISBN 0-8168-9126-5.
  • O'Leary, Michael, ed. "America's First Jet Bomber" America's Forgotten Wings, Volume 1, 1994, pp. 66–75.
  • Wagner, Ray. American Combat Planes. New York: Doubleday & Company, Inc., 1968. ISBN 0-385-04134-9.

Liên kết ngoàiSửa đổi