Yên Hiếu vương (chữ Hán: 燕孝王; trị vì: 257 TCN-255 TCN[1][2]), là vị vua thứ 43[2] hoặc 44[1] của nước Yên thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Yên Hiếu vương
燕孝王
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Yên
Trị vì257 TCN - 255 TCN
Tiền nhiệmYên Vũ Thành vương
Kế nhiệmYên vương Hỉ
Thông tin chung
Mất255 TCN
Trung Quốc
Hậu duệYên vương Hỉ
Thụy hiệu
Hiếu vương (孝王)
Chính quyềnnước Yên
Thân phụYên Vũ Thành vương

Yên Hiếu vương là con của Yên Vũ Thành vương. Năm 258 TCN, Vũ Thành vương qua đời, Hiếu vương lên nối ngôi.

Sử sách không nói tới các sự kiện liên quan tới nước Yên trong thời gian Yên Hiếu vương làm vua.

Năm 255 TCN, Yên Hiếu vương qua đời. Ông ở ngôi 3 năm. Con ông là thái tử Cơ Hỉ lên nối ngôi, tức là Yên vương Hỉ.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Yên Thiệu công thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ a b Sử ký, Yên Thiệu công thế gia
  2. ^ a b Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 43
Yên Hiếu vương
Mất: , 258 TCN
Tước hiệu
Tiền nhiệm
Cha: Yên Vũ Thành vương
Vua nước Yên
257 TCN255 TCN
Kế nhiệm
Yên vương Hỉ