Yên Thọ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Yên Thọ)

Yên Thọ có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: