Y Ly Trang (sinh 1975), người Rơ Măm, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Kon Tum.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.