Yuan

trang định hướng Wikimedia

Yuan (chữ Hán: 袁, Hán-Việtnguyên hoặc viên) có thể là