Mở trình đơn chính

Âm vực nhạc cụ dàn nhạc cổ điểnSửa đổi

Cách nhạc cụ dưới đây được chọn lọc và sắp xếp theo thứ tự trong tổng phổ dàn nhạc.

Âm vực nhạc cụ hữu dụng cho các nhạc sĩ viết phối trí dàn nhạc.

Âm vực Kèn gỗSửa đổi

Nhạc cụ Dịch cung Âm vực
Piccolo Không dịch cung  

Flute Không dịch cung  

Oboe Không dịch cung  

Clarinet Bb Dịch lên 1 cung  

Bassoon Không dịch cung  

Contrabassoon Thấp hơn nốt viết 8vb  

Âm vực Kèn đồngSửa đổi

Nhạc cụ Dịch cung Âm vực
Kèn thợ săn Không dịch cung  
Trumpet Bb Dịch lên 1 cung  
Trombone Không dịch cung  
Tuba Không dịch cung  

Nhạc cụ kích phátSửa đổi

Nhạc cụ Dịch cung Âm vực
Trống định âm Không dịch cung

Âm vực Hợp xướngSửa đổi

Âm vực
Nữ cao  

Nữ trầm  

Nam cao  

Nam trầm  

Âm vực Đàn vĩSửa đổi

Nhạc cụ Dịch cung Âm vực
Violin Không dịch cung  

Viola Không dịch cung  

Cello Không dịch cung  

Contrabass Thấp hơn nốt viết 8vb  

Thành phần dàn nhạc cổ điểnSửa đổi

Ký hiệu Ý nghĩa Giải thích
2, 2, 2, 2 - 4, 2, 3, 1, timp, str 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons - 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, 1 tuba, timpani, strings Thành phần dàn nhạc tiêu chuẩn loại lớn.
0, 2, 0, 2 - 2, 2, 0, 0, timp, str 2 oboes, 2 bassoons - 2 horns, 2 trumpets, timpani, strings Thành phần dàn nhạc kiểu mẫu thời kỳ cổ điển. Các nhạc cụ bị khuyết được đánh dấu là số "0" (trong trường hợp này là flute và clarinet).
3, 3, 3, 3 - 4, 2, 3, 1, timp, 14/12/10/8/6 3 flutes, 3 oboes, 3 clarinets, 3 bassoons - 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, 1 tuba, 1 timpani - 14 first violins, 12 second violins, 10 violas, 8 celli, 6 basses Số lượng nhạc cụ của các bè đàn dây được ghi rõ. Đây là một dàn nhạc thuộc thời kỳ hậu lãng mạn với khối dây đồ sộ. Tương quan của từng khối riêng biệt được giữ theo thời kỳ cổ điển vì lý do âm học, cho nên khối đàn dây nhỏ nhất sẽ là 8/6/4/3/2.
2d1, 2+1, 2d1es+bass, 3d1 -... 2 nhạc công flute, một trong hai được kép bè bằng piccolo; 2 nhạc công oboe cộng thêm kèn túi [cor anglais] (không kép bè); hai nhạc công clarinet, một trong hai được kép bè bằng clarinet E♭, cộng thêm clarinet bass (không kép bè); ba nhạc công bassoon, một trong ba được kép bè bằng contrabassoon. Nhạc cụ phi tiêu chuẩn có liên quan đến các nhạc cụ "nòng cốt" (thí dụ như piccolo, kèn túi [cor anglais], clarinet E♭ và clarinet bass, contrabassoon) chúng được ghi sau con số của nhạc cụ "nòng cốt", sử dụng dấu cho nhạc công phụ trội nếu cần và ký tự khi một nhạc công được kép bè.
2, 2d1, 2, 2, alto sax - 4, 4, 3, 0, timp, perc, hp, str 2 flutes, 2 oboes (một trong hai được kép bè bằng kèn túi [cor anglais]), 2 clarinets, 2 bassoons, alto saxophone - 4 horns, 4 trumpets, 3 trombones, timpani, percussion, harp, strings. Các nhạc cụ phi-"nòng cốt" không có liên quan nào với nhạc cụ "nòng cốt" (thí dụ như kèn saxophone) được ghi theo sau một khối khi cần đến chúng, thí dụ như trong Tổ khúc Arlésienne Số 1 của Georges Bizet.

Tham khảoSửa đổi