Cello (Xen-lô) hay Violoncelle (Vi-ô-lông-xen), còn được gọi trung vĩ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm, thuộc họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa, kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Cello có kích thước lớn hơn vĩ cầm và thường được chơi bằng một nhạc công ngồi trên ghế kẹp đàn giữa hai chân.

Cello
Tên khác Trung vĩ cầm
Tiếng Anh Cello
Tiếng Đức Violoncello
Tiếng Pháp Violoncelle
Tiếng Ý Violoncello
Âm vực
Bộ dây dàn nhạc giao hưởng
ViolonViolaCelloContrebasse

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa