Nhạc cụ dây dùng vĩ

Nhạc cụ dây dùng vĩ là các nhạc cụ dây được chơi bằng cách dùng một chiếc cọ xát vào các dây của nhạc cụ, nhờ đó làm dây rung lên và phát ra âm nhạc.

Danh sách các nhạc cụ dây dùng vĩSửa đổi

Họ ViolonSửa đổi

         
Violon Viola Violoncelle Contrebass Octobass
 
Tranh vẽ của Peter Lely khoảng năm 1640 miêu tả một nhạc công đang chơi violone.

Họ ViolSửa đổi

Một số nhạc cụ khácSửa đổi

 
Một cặp rehab.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi