Nhạc cụ dây dùng vĩ là các nhạc cụ dây được chơi bằng cách dùng một chiếc cọ xát vào các dây của nhạc cụ, nhờ đó làm dây rung lên và phát ra âm nhạc.

Danh sách các nhạc cụ dây dùng vĩ sửa

Họ Violon sửa

         
Violin Viola Violoncelle Contrebass Octobass
 
Tranh vẽ của Peter Lely khoảng năm 1640 miêu tả một nhạc công đang chơi violone.

Họ Viol sửa

Một số nhạc cụ khác sửa

 
Một cặp rehab.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa