Ân Giao (chữ Hán 殷郊) là con trai của Trụ Vương và Khương hậu đời nhà Thương. Mọi ghi chép về Ân Giao chỉ được biết qua tác phẩm "Phong thần diễn nghĩa" của Hứa Trọng Lâm.

Theo "Phong thần diễn nghĩa": Do câm hờn Khương hoàng hậu, Đát Kỷ bày mưu cùng Bí Trọng và Vưu Hồn phế truất Khương hoàng hậu. Đát Kỷ tâu với Trụ Vương rằng Khương hậu muốn ám hại Trụ Vương, Trụ Vương tức giận phế Khương hậu và giam cầm bà. Khương hậu bèn khoét mắt minh oan rồi chết. Đát Kỷ còn muốn diệt họa tận gốc bèn tâu truyền đem chém hai con của Khương hậu là Ân Giao và Ân Hồng. Trong lúc chuẩn bị hành hình, có hai vị tiên của Xiển giáo là Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử bay ngang thấy vậy bèn cứu mạng hai anh em. Ân Giao được Quảng Thành Tử nhận làm đệ tử dạy cho đạo thuật. Về sau, Ân Hồng được thầy là Xích Tinh Tử cho xuống núi giúp Châu diệt Trụ, nhưng hắn lại nghe lời Thân Công Báo xúi giục phản lại lời sư phụ nên bị Khương Tử Nha giết chết trên Thái Cực Đồ. Ân Giao lúc này cũng đang trên đường xuống núi theo lời thầy giúp Châu diệt Trụ nhưng cũng lại nghe lời xúi giục của Thân Công Báo giúp Trụ trả thù cho em trai. Ân Giao được Quảng Thành Tử trao cho nhiều pháp bảo như Thiên phiên ấn, Lạc hồn chuông,...Vì vậy không ai thu phục được kể cả sư phụ.Tuy nhiên Ân Giao cũng là người hiểu đạo nghĩa, khi ra trận bắt được Hoàng Phi Hổ, nhớ lại ơn cứu mạng của Hoàng Phi Hổ khi xưa nên cũng tha cho Phi Hổ về. Về sau, Quảng Thành Tử mượn được pháp bảo: Thanh liên bửu sắc kỳ, Tô sắc nhân giới kỳ, Ly địa diệm quang kỳ, Hạnh huỳnh kỳ cùng với Khương Tủ Nha, Xích Tinh Tử, Nhiên Đăng đạo nhân, Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn dàn trận bắt được Ân Giao. Vốn khi xuống núi, Ân Giao có thề với Quảng Thành Tử rằng nếu không giữ lời phò Châu diệt Trụ sẽ bị lưỡi cày chặt đầu. Nên khi bị bắt, Ân Giao bị xử đúng như lời thề của mình. Về sau, Ân Giao được Khương Tử Nha phong thần là Trị niên Thái quân.

Tham khảoSửa đổi