Tổng Évrecy
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Normandie
Tỉnh Calvados
Quận Quận Caen
26
Mã của tổng 14 16
Thủ phủ Évrecy
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Henri Girard
2008-2014
Dân số không
trùng lặp
17 904 người
(1999)
Diện tích 16 079 ha = 160,79 km²
Mật độ 111,35 hab./km²

Tổng Évrecy là một tổng thuộc tỉnh Calvados trong vùng Normandie.

Địa lýSửa đổi

Tổng này được tổ chức xung quanh Évrecyquận Caen. Độ cao khu vực này dao động từ 4 m (Feuguerolles-Bully) đến 285 m (Saint-Martin-de-Sallen) với độ cao trung bình 120 m.

Hành chínhSửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
1982 - actuel Henri Girard DVD Thị trưởngÉvrecy

Các đơn vị trực thuộcSửa đổi

Tổng Évrecy gồm 26 với dân số 17 904 người (điều tra dân số năm 1999, dân số không tính trùng)

Dân số
bưu chính

insee
Amayé-sur-Orne 686 14210 14006
Avenay 406 14210 14034
Baron-sur-Odon 625 14210 14042
Bougy 256 14210 14089
La Caine 93 14210 14122
Curcy-sur-Orne 382 14220 14213
Esquay-Notre-Dame 907 14210 14249
Éterville 1 043 14930 14254
Évrecy 1 263 14210 14257
Feuguerolles-Bully 1 125 14320 14266
Fontaine-Étoupefour 1 676 14790 14274
Gavrus 218 14210 14297
Goupillières 150 14210 14307
Hamars 390 14220 14324
Maizet 238 14210 14393
Maltot 575 14930 14396
Montigny 78 14210 14446
Ouffières 158 14220 14483
Préaux-Bocage 112 14210 14519
Sainte-Honorine-du-Fay 1 085 14210 14592
Saint-Martin-de-Sallen 456 14220 14628
Tourville-sur-Odon 1 067 14210 14707
Trois-Monts 338 14210 14713
Vacognes-Neuilly 412 14210 14721
Verson 3 580 14790 14738
Vieux 585 14130 14747

Biến động dân sốSửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
7 800 8 463 10 083 13 178 16 465 17 904
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi