Óc Eo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Óc Eo (tiếng Khmer: អូរកែវ, Ou Kaev) là một di chỉ khảo cổ tại khu vực núi Ba Thê thuộc tỉnh An Giang, Việt Nam. Tên gọi này xuất phát tên địa điểm gò Óc Eo, một gò đất trên cánh đồng tại nơi đây. Ngoài ra, tên gọi Óc Eo còn được đặt cho:

  • Văn hóa Óc Eo: một nền văn hóa cổ của vương quốc Phù Nam, hình thành và phát triển ở Nam Bộ Việt Nam từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 sau Công Nguyên
  • Thị trấn Óc Eo: đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang được thành lập vào năm 2003, có địa giới hành chính bao quanh núi Ba Thê và di chỉ khảo cổ Óc Eo