Óc Eo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Óc Eo)

Óc Eo là tên gọi chỉ:

  • Kattigara: tên gọi kinh đô của vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mekong tồn tại từ thế kỷ 1 - thế kỷ 7.
  • Thị trấn Óc Eo: tên gọi một thị trấn thuộc huyện Thoại Sơn, An Giang, Việt Nam. Nơi khảo cổ phát hiện ra các di chỉ đầu tiên của nền Văn hoá Óc Eo.
  • Văn hóa Óc Eo: là tên gọi do nhà khảo cổ học người Pháp là Louis Malleret đề nghị đặt cho di chỉ ở núi Ba Thê, hiện nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang