Ý Thục Công chúa

Công chúa nhà Triều Tiên
(Đổi hướng từ Ý Thục công chúa)

Ý Thục Công chúa (懿淑公主; 1442 - 1477) là công chúa, vương tộc nhà Triều Tiên, vương nữ của Triều Tiên Thế Tổ và Trinh Hi vương hậu Doãn thị, chị gái của Triều Tiên Duệ Tông, cô mẫu của Triều Tiên Thành Tông.

Ý Thục Công chúa
의숙공주
Công chúa nhà Triều Tiên
Tại vị1455 - 1477
Thông tin chung
Sinh1442
Hán Thành, Triều Tiên
Mất1477 (thọ 32)
Hán Thành, Triều Tiên
Phối ngẫuTrịnh Hiển Tổ (鄭顯祖)
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Thế Tổ
Thân mẫuTrinh Hi Vương hậu

Cuộc sống sửa

Năm 1442, Thế Tông thứ 20, chính thất của Hán Thành phủ Thủ Dương Đại quân (sau là Triều Tiên Thế Tổ), Lạc Lãng Phủ Đại phu nhân hạ sinh Quận chúa Lý thị. Năm 1455, Thủ Dương Đại quân lên ngôi, phong quận chúa làm công chúa. Cùng năm hạ giá lấy Dực Đái Tá Lý Công thần (翊戴佐理功臣) Hà Thành quân (河城君) Trịnh Hiển Tổ (鄭顯祖), con trai của Lãnh nghị chính Văn Thành công (文成公) Trịnh Lân Chỉ. Bà không có con, mất năm 1477, sau cái chết của bà Thành Tông cho dừng mọi việc chính sự và để tang bà. Mộ phần của Ý Thục Công chúa nằm tại Chopyeong-dong, Gyeongi-do.

Gia quyến sửa

Hoàng tộc Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)
Hà Đông Trịnh thị (河東 鄭氏)
 • Chương tổ phụ: Thạch Thành Huyện giám (石城縣監) Tặng (贈) Hà Thành Phủ viện quân (河城府院君) Trịnh Hưng Nhân (鄭興仁, 1363[?] - 1435)
 • Chương tổ mẫu: Trinh Kính phu nhân (貞敬夫人) Hưng Đức Trần thị (興德 陳氏)[1]
  • Chương phụ: Hà Đông Phủ viện quân (河東府院君) Lãnh nghị chính (領議政) Văn Thành công (文成公) Trịnh Lân Chỉ (鄭麟趾, 1396 - 1478)
  • Chương mẫu: Trinh Kính phu nhân (貞敬夫人) Khánh Châu Lý thị (慶州 李氏)[2]
   • Phò mã: Hà Thành Phủ viện quân (河城府院君) Biên Đinh công (褊玎公) Trịnh Hiển Tổ (鄭顯祖, 1440 - 1504)

Trong văn hóa đại chúng sửa

Drama sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

 1. ^ Con gái của Trần Thiên Nghĩa (陳千義).
 2. ^ Con gái của Phán Hán Thành Phủ sự (判漢城府事) Lý Huề (李携).