Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang

Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang (KG), là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và Chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1977, có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa xã hội, góp phần giáo dục nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

Trải qua quá trình hoạt động, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang (KG) không ngừng lớn mạnh và phát triển; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc tăng thời lượng phát sóng, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang (KG) còn không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, mở rộng diện phủ sóng phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của cán bộ, nhân dân tỉnh nhà.

Lịch sửSửa đổi

 • 02/09/1977: Thành lập Đài Phát thanh Kiên Giang sóng FM tần số 99,4 MHz.
 • 02/09/1984: Đổi tên thành Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang.
 • 04/05/1987: Chính thức phát hình đầu tiên trên kênh 10.
 • 23/08/2009: Phát sóng kênh truyền hình kỹ thuật số KG1.
 • ??/2009 : Ra mắt gameshow Về Tây Nam - Gameshow đầu tiên của Đài.
 • 25/08/2010: Sản xuất các chương trình văn nghệ, giải trí và hưởng thụ của khán giả xem đài
 • 10/01/2011: Mở thêm mục Thời sự quốc tế (nay là Tin thế giới 24h).
 • 2015 - 2017: Ra mắt trang thông tin điện tử và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: www.kgtv.vn.
 • Năm 2018: Phát sóng các chương trình truyền hình như văn nghệ, giải trí trên truyền hình, hạ tầng phát sóng và các kênh truyền hình và phát thanh của đài sản xuất.

Các kênh Phát thanh - Truyền hìnhSửa đổi

 • FM 99,4 MHz: Đài Phát thanh Kiên Giang phát sóng thời lượng 16/7.
 • KG & KG1: Kênh Truyền hình Kiên Giang phát sóng thời lượng 19/7.


 • Kênh KG: Phát sóng từ 5 giờ 15 đến 23 giờ 15 phút
 • SCTV: Kênh 87
 • SCTV: Cáp Analog tại Kiên Giang
 • HTVC: Kênh 114
 • SDTV: Kênh 34
 • VTC: Kênh 50 / Kênh 65
 • MyTV - VNPT: Kênh 683
 • FPT: Kênh 153 / Kênh 152 / Kênh 151
 • Truyền hình Viettel: Kênh
 • Truyền hình OTT: HTVC, Clip TV, MyK+, MyTV net, HTVC TVoD, KGTV App
 • Truyền hình Vinasat-1


 • Kênh KG1: Phát sóng từ 5 giờ 15 đến 24 giờ
 • SDTV: Kênh 35
 • VTC: Kênh 51
 • Truyền hình OTT: FPT Play, KGTV App
 • Kênh FM 99.4: Phát sóng lúc 16/7

Chương trìnhSửa đổi

 • Thời sự Kiên Giang
 • Tin nhanh 18h

Tham khảoSửa đổi