Đô thăng thứ

Đô thăng thứ là một cung thứ dựa trên nốt Đô thăng (C#), bao gồm các nốt sau Đô#, Re#, Mi;, Fa#, Sol#, La, Si. Bộ khóa của nó có 4 dấu thăng.

C♯ minor
C sharp minor key signature.png
Giọng song songMi trưởng
Giọng cùng tênĐô♯ trưởng
Component pitches
C♯, D♭, E, F♭, G♭, A, B

Âm giai cung Đô thăng thứ

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Mi trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung Đô thăng trưởng.

Chỉ có hai bản giao hưởng trong thế kỷ XVIII được viết ở cung này. Một bản do Joseph Martin Kraus soạn, ông cũng nhận thấy rằng viết nhạc với cung này rất khó sau khi ông đã viết lại bản nhạc ở cung Đô thứ. Thậm chí vào hai thế kỷ tiếp theo, bản Giao hưởng giọng Đô thăng thứ cũng hiếm có. Có hai bản đáng chú ý là Giao hưởng số 5 của MahlerGiao hưởng số 7 của Prokofiev

Domenico Scarlatti đã viết hai bản sonata cho đàn phím ở cung Đô thăng thứ, K. 246 và K. 247. Sau khi bản Sonata Ánh trăng của Beethoven's được viết, cung nhạc này được viết thường xuyên hơn cho piano.

Joseph Haydn không viết bất cứ tác phẩm nào ở cung này còn Mozart thì chỉ có một tác phẩm.

Các tác phẩm viết ở cung nàySửa đổi

Tham khảoSửa đổi