Đông A Văn Trinh Công (chữ Hán:東阿文貞公) có thể là những vị công tước sau:

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa