Đại Nam nhất thống toàn đồ

Đại Nam nhất thống toàn đồ (tên gốc: 大南一統全圖) là bản đồ địa lý Đại Nam[1] do Quốc Sử Quán triều Nguyễn ấn hành năm 1838.[2][3] Các địa danh của bản đồ này được ghi bằng chữ Hán.[4]

Đại Nam Nhất thống toàn đồ năm 1834.

Lịch sử sửa

Trong cuốn sách trắng về Hoàng SaTrường Sa của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, công bố năm 1975, đề cập tấm bản đồ này và nói là bản đồ của Phan Huy Chú xuất bản vào khoảng năm 1838[5].

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng lấy bản đồ này làm căn cứ lịch sử và pháp lý chứng minh cho chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, với lời chú thích: "... Trên bản đồ có ghi hai tên "Hoàng Sa" và "Vạn Lý Trường Sa" thuộc lãnh thổ Việt Nam." (Hoàng Sa (黄沙) và Vạn lý Trường Sa (萬里長沙)).[3] Một số nguồn nói bản đồ này công bố năm 1840.[4]

Một tấm bản đồ tương tự cũng mang tên Đại Nam nhất thống toàn đồ của P.A. Lapicque được công bố năm 1929,[5] Một số tác giả viện dẫn rằng quốc hiệu Đại Nam được Minh Mạng sử dụng từ năm 1838, nên trong các tài liệu xuất bản thời ấy đều dùng Đại Nam như Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục chính biên, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca,... cũng như Đại Nam nhất thống toàn đồ.

Nội dung sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Việt Nam ngày nay
  2. ^ Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam, nxb Thế giới, 2006, tr 42
  3. ^ a b “Đại Nam nhất thống toàn đồ, trên trang web Biên giới lãnh thổ của [[Bộ Ngoại giao (Việt Nam)|Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam]], đăng ngày 23/10/2009, Nguồn: [[Viện Nghiên cứu Hán Nôm]]”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2012.
  4. ^ a b Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Thử nhận xét về An Nam Đại quốc họa đồ, Theo Tạp chí "Xưa và Nay"
  5. ^ a b “Xuất xứ của "Đạn Nam nhất thống toàn đồ”. Viện nghiên cứu Hán Nôm. Bên dưới bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ đăng trong cuốn sách này, tác giả chú thích: "Carte de l'Inđochine - Extrait de la Géographie de Hoang - Viet - Đia – Du 皇 越 地 輿 ée de Minh - Mạng" (Bản đồ Đông Dương - Trích từ sách Địa lý Hoàng Việt địa dư, năm Minh Mệnh thứ 14). Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)

Liên kết ngoài sửa