Đại thừa khởi tín luận

Đại thừa khởi tín Luận (zh. dàchéng qǐ xìn lùn 大乘起信論, sa. mahāyānaśraddhotpādaśāstra, en. The Awakening of Faith in Mahayana) được xem là một trong những bộ luận quan trọng nhất của truyền thống Đại thừa. Theo truyền thống cho biết, tác giả là đại sư kiêm thi hào người Ấn Độ là Mã Minh (zh. 馬鳴, sa. Aśvaghoṣa), vị tổ thứ 12 của Thiền Tông.

Kinh điển Phật giáo

Kinh

Luận

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa
  • Thích Thiện Hoa: Luận Đại Thừa Khỏi Tín trong Phật Học Phổ Thông, tập 3, tr. 222-432. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2002.
  • Yoshito Hakeda: The Awakening of Faith. Berkeley: Numata Buddhist Research Center, 2005.
Bảng các chữ viết tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, tiếng Tây Tạng | ja.: 日本語 tiếng Nhật | ko.: 한국어, tiếng Triều Tiên |
pi.: Pāli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, tiếng Phạn | zh.: 中文 chữ Hán