Tứ niệm xứ kinh

Kinh điển Phật giáo
Tam.jpg

Kinh

Luận

Tứ niệm xứ kinh (zh. 四念處經, sa. smṛtyupasthānasūtra, pi. satipaṭṭhāna-sutta) là một bài kinh giảng rõ phép quán Tứ niệm xứ, được trình bày trong Trường bộ kinhTrung bộ kinh, một trong những phép thiền quán quan trọng của Tiểu thừa.

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
Bảng các chữ viết tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, tiếng Tây Tạng | ja.: 日本語 tiếng Nhật | ko.: 한국어, tiếng Triều Tiên |
pi.: Pāli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, tiếng Phạn | zh.: 中文 chữ Hán