Thay đổi bộ lọc gần đây

Điều hướng Bộ lọc sai phạm (Trang đầu | Thay đổi bộ lọc gần đây | Kiểm tra các sửa đổi về trước | Nhật trình sai phạm)
Tinh lọc tìm kiếm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Bộ lọc Thời điểm Người dùng Mô tả bộ lọc công khai Cờ Tác vụ Thay đổi
89 10:03, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 và 180/1000 kích hoạt
  Thay đổi
  89 10:00, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 và 180/1000 kích hoạt
   Thay đổi
   89 09:58, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 và 180/1000 kích hoạt
    Thay đổi
    89 07:31, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
     Thay đổi
     89 07:14, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
      Thay đổi
      89 07:10, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
       Thay đổi
       89 07:07, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
        Thay đổi
        89 07:01, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
         Thay đổi
         89 06:56, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
          Thay đổi
          89 06:50, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
           Thay đổi
           89 06:41, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
            Thay đổi
            89 04:20, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
             Thay đổi
             89 04:19, ngày 15 tháng 1 năm 2021 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Khóa 90/1000 kích hoạt
               
              87 16:42, ngày 15 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn xóa nội dung hoặc lùi sửa liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên và trang; Địa chỉ IP và trang; tài khoản thành viên
              Thay đổi
              86 16:40, ngày 15 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn tẩy trống trang liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên và trang; Địa chỉ IP và trang; tài khoản thành viên
              Thay đổi
              86 20:35, ngày 11 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn tẩy trống trang liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên và trang; Địa chỉ IP và trang
              Thay đổi
              87 20:35, ngày 11 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn xóa nội dung hoặc lùi sửa liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên và trang; Địa chỉ IP và trang
              Thay đổi
              87 20:31, ngày 11 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn xóa nội dung hoặc lùi sửa liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên và trang; Địa chỉ IP và trang
              Thay đổi
              86 20:31, ngày 11 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn tẩy trống trang liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên và trang; Địa chỉ IP và trang
              Thay đổi
              5 18:18, ngày 9 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Thành viên mới tẩy trống trang kích hoạt
              • Cảnh báo: abusefilter-warning-blanking
              • Không cho phép: abusefilter-disallowed
              • Thẻ: blanking
              Thay đổi
              87 18:06, ngày 9 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn xóa nội dung hoặc lùi sửa liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên; Địa chỉ IP
               
              86 17:55, ngày 9 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn tẩy trống trang liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 300 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên; Địa chỉ IP
              Thay đổi
              86 17:48, ngày 9 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn tẩy trống trang liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 120 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên; Địa chỉ IP
              Thay đổi
              86 17:47, ngày 9 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn tẩy trống trang liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 60 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên; Địa chỉ IP
              Thay đổi
              86 17:41, ngày 9 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Ngăn tẩy trống trang liên tục kích hoạt
              • Thắt cổ chai: Allow 3 actions every 60 seconds, group throttle by: tài khoản thành viên
               
              5 17:12, ngày 9 tháng 12 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Thành viên mới tẩy trống trang kích hoạt
              • Cảnh báo: abusefilter-warning-blanking
              • Không cho phép: abusefilter-disallowed
              • Thẻ: blanking
              Thay đổi
              69 10:44, ngày 29 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Thêm từ hoặc cụm từ có thể sai chính tả kích hoạt
               Thay đổi
               69 10:43, ngày 29 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Thêm từ hoặc cụm từ có thể sai chính tả kích hoạt
               • Thẻ: Có thể sai chính tả
               Thay đổi
               66 10:38, ngày 29 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) IP tạo trang thành viên hoặc trang thảo luận thành viên IP kích hoạt
               • Thẻ: IP tạo trang thành viên IP
               Thay đổi
               33 10:37, ngày 29 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tạo một trang trong không gian người dùng khác kích hoạt
                Thay đổi
                50 17:03, ngày 26 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Chuỗi nhiều ký tự liên tục mà không có dấu cách kích hoạt
                • Không cho phép: abusefilter-disallowed
                Thay đổi
                84 16:00, ngày 26 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảo kích hoạt
                • Thẻ: Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
                Thay đổi
                33 11:14, ngày 24 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tạo một trang trong không gian người dùng khác kích hoạt
                • Không cho phép: abusefilter-disallowed
                Thay đổi
                66 07:02, ngày 24 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) IP tạo trang thành viên hoặc trang thảo luận thành viên IP kích hoạt
                • Không cho phép: abusefilter-disallowed
                • Thẻ: IP tạo trang thành viên IP
                Thay đổi
                84 05:11, ngày 17 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảo kích hoạt
                • Thẻ: Thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
                Thay đổi
                73 14:09, ngày 16 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Sửa chữ Hán kích hoạt
                • Thẻ: Sửa chữ Hán
                Thay đổi
                84 09:42, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảo kích hoạt
                • Thẻ: Thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
                Thay đổi
                84 09:40, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài kích hoạt
                • Thẻ: Thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
                Thay đổi
                84 09:37, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài kích hoạt
                 Thay đổi
                 84 08:22, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài kích hoạt
                  Thay đổi
                  85 08:00, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Xóa từ 50% đến 90% nội dung bài viết kích hoạt
                  • Thẻ: Xóa từ 50% đến 90% nội dung
                  Thay đổi
                  85 07:26, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Xóa từ 50% đến 90% nội dung bài viết kích hoạt
                  • Thẻ: Xóa từ 50% đến 90% nội dung bài viết
                  Thay đổi
                  85 07:26, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Xóa từ 50% đến 90% nội dung bài viết kích hoạt
                    
                   40 07:25, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Xóa trên 90% nội dung bài viết kích hoạt
                   • Thẻ: Xóa trên 90% nội dung
                   Thay đổi
                   84 07:22, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài kích hoạt
                    Thay đổi
                    84 07:15, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài kích hoạt
                     Thay đổi
                     84 07:00, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới thêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài kích hoạt
                       
                      71 06:16, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Sửa ngày tháng năm kích hoạt
                      • Thẻ: Sửa ngày tháng năm
                      Thay đổi
                      71 06:08, ngày 15 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Sửa ngày tháng năm kích hoạt
                      • Thẻ: Sửa ngày tháng năm
                      Thay đổi
                      82 15:28, ngày 14 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp) Người dùng mới xóa bản mẫu Vi phạm bản quyền kích hoạt
                      • Thẻ: Xóa bản mẫu Vi phạm bản quyền
                      Thay đổi
                      Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối