Vương triều thứ Bảy và thứ Tám của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác