Vương triều thứ Hai Mươi Tám của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác