Xanh lá cây – Theo ngôn ngữ khác

Xanh lá cây có sẵn trong 162 ngôn ngữ.

Trở lại Xanh lá cây.

Ngôn ngữ