Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Phạm vi công cộng”

không có tóm lược sửa đổi
<center>
<div class="boilerplate" id="pd" style="width: 95%; margin: 0 auto; text-align: justify; background: #F1F1DE; padding: 0 10px; border: 1px solid #CC9;">
''Hình này có '''[[phạm vi công cộng]]''' theo [[Wikipedia:Quyền tác giả|quyền tác giả]], hay là quyền tác giả đã mãn hạn, hay là không ai có bản quyền với hình này. Việc này được áp dụng mọi nơi.''
</div>
</center>