Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Hợp nhất”

n
 
*Cho tác giả của những bài này biết bằng cách thảo luận với thành viên đóng góp bài mới hơn.
*Đặt tiêu bản <code><nowiki>{{hợp nhất|tên bài kiachính}}</nowiki></code> trong bài phụ
*Đặt tiêu bản <code><nowiki>{{hợp nhất từ|tên bài kiaphụ}}</nowiki></code> trong bài chính
*Nếu có thể, hợp nhất nội dung lại trong bài chính. Đổi những bài phụ thành trang đổi hướng đến bài đã hợp nhất.