Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/doc”

"tên="
("PAGEtên")
("tên=")
| latd = 42 | latm = 19 | lats = 53.76 | latNS = N
| longd = 83 | longm = 2 | longs = 51 | longEW = W
| elevation_footnotes=<ref tênname=elevation>{{cite web
| url ={{Gnis3|1617959}}
| title=USGS detail on Detroit