Quenhitran

Gia nhập ngày 6 tháng 12 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
|list1 =
{{Navbox subgroup
|group1 = [[Nàng công chúa tóc mây|Nàng công chúa<br> tóc mây]] <!-- Bắt đầu: TANGLED -->
|list1 =
{{Navbox subgroup
*[[Tangled Ever After]] (đổi hướng)
*[[Flynn Rider]] (đổi hướng)
}} <!-- Hết: TANGLED -->
|group2 = [[Rapunzel]] <!-- Bắt đầu: RAPUNZEL -->
|list2 =
{{Navbox subgroup
|list2 =
*[[Rapunzel (định hướng)]]
}} <!-- Hết: RAPUNZEL -->
|group3 = [[Walt Disney Animation Studios|Walt Disney<br>Animation Studios]] <!-- Bắt đầu: WDAS -->
|list3 =
{{Navbox subgroup
|group1 = Bài
|list1 =
* [[Walt Disney Animation Studios]] (đăng mới)
** [[Danh sách các phim của Walt Disney Animation Studios]] (đăng mới)
|group2 = Bản mẫu
|list2 =
** [[Bản mẫu:{{tl|Walt Disney Animation Studios]]}} (đăng mới)
|group3 = Đổi / <br>định hướng
|list3 =
** [[Walt Disney Feature Animation]] (trang đổi hướng)
** [[Walt Disney Animated Classics]] (trang đổi hướng)
}} <!-- Hết: WDAS -->
|group4 = [[Enchanted (phim)]] <!-- Bắt đầu: ENCHANTED -->
|list4 =
{{Navbox subgroup
|group1 = Bài
|list1 =
** [[Bản mẫu:Enchanted (phim)]] (sửa đổi)
** [[Enchanted (nhạc phim)]] (đăng mới)
** [[So Close (bài hát của Jon McLaughlin)]] (đăng mới)
** [[Happy Working Song]] (đăng mới)
** [[That's How You Know]] (đăng mới)
** [[Ever Ever After]] (đăng mới)
** [[Danh sách các chi tiết gợi nhớ đến Disney trong phim Enchanted]] (đăng mới)
|group2 = Bản mẫu
|list2 =
* [[{{tl|Enchanted (phim)]]}} (sửa đổi, đóng góp nhiều)
|group3 = Đổi / <br>định hướng
|list3 =
** [[Chuyện thần tiên ở New York]] (trang đổi hướng)
}} <!-- Hết: ENCHANTED -->
|group5 = [[Người đẹp và quái thú (phim 1991)|Người đẹp và quái<br>thú (phim 1991)]] <!-- Bắt đầu: BEAUTY & THE BEAST -->
|list5 =
{{Navbox subgroup
|group1 = Bài
|list1 =
* [[Người đẹp và quái thú (phim 1991)]] (sửa đổi nhiều)
** [[Beauty and the Beast (bài hát của Disney)|Beauty and the Beast]] (đăng mới)
** [[Beauty and the Beast (nhạc phim)]] (đăng mới)
** [[Belle (Disney)]] (đăng mới)
** [[Be Our Guest]] (đăng mới)
** [[Human Again (Người đẹp và quái thú)]] (đăng mới)
** [[A Change in Me]] (đăng mới)
** [[Belle (bài hát trong phim Người đẹp và quái thú)]] (đăng mới)
|group2 = Bản mẫu
|list2 =
** [[Bản mẫu:{{tl|Beauty and the Beast]]}} (đăng mới)
|group3 = Đổi / <br>định hướng
|list3 =
** [[Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack]] (trang đổi hướng)
}} <!-- Hết: BEAUTY AND THE BEAST -->
}}
 
}}
 
===Bài viết bách khoa và bản mẫu nội dung===
 
* [[Những nàng công chúa Disney]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Những nàng công chúa Disney]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Alan Menken]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
* [[Walt Disney Studios Motion Pictures]] (đăng mới)
 
* [[Walt Disney Animation Studios]] (đăng mới)
** [[Danh sách các phim của Walt Disney Animation Studios]] (đăng mới)
** [[Walt Disney Feature Animation]] (trang đổi hướng)
** [[Walt Disney Animated Classics]] (trang đổi hướng)
** [[Bản mẫu:Walt Disney Animation Studios]] (đăng mới)
* [[Enchanted (phim)]] (sửa đổi, đóng góp nhiều)
** [[Enchanted (nhạc phim)]] (đăng mới)
** [[So Close (bài hát của Jon McLaughlin)]] (đăng mới)
** [[Happy Working Song]] (đăng mới)
** [[That's How You Know]] (đăng mới)
** [[Ever Ever After]] (đăng mới)
** [[Chuyện thần tiên ở New York]] (trang đổi hướng)
** [[Danh sách các chi tiết gợi nhớ đến Disney trong phim Enchanted]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Enchanted (phim)]] (sửa đổi)
* [[Computer-generated imagery]] (đăng mới)
* [[Disney Vault]] (đăng mới)
* [[Thời kì Phục hưng của Disney]] (đăng mới)
** [[Thời kỳ Phục hưng của Disney]] (trang đổi hướng)
 
* [[Người đẹp và quái thú (phim 1991)]] (sửa đổi nhiều)
** [[Beauty and the Beast (bài hát của Disney)|Beauty and the Beast]] (đăng mới)
** [[Beauty and the Beast (nhạc phim)]] (đăng mới)
** [[Bản mẫu:Beauty and the Beast]] (đăng mới)
** [[Belle (Disney)]] (đăng mới)
** [[Be Our Guest]] (đăng mới)
** [[Human Again (Người đẹp và quái thú)]] (đăng mới)
** [[A Change in Me]] (đăng mới)
** [[Belle (bài hát trong phim Người đẹp và quái thú)]] (đăng mới)
** [[Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack]] (trang đổi hướng)
* [[Bản mẫu:Thông tin nhân vật hư cấu]] (thêm/sửa một số hạng mục)
* [[Bản mẫu:Infobox sự kiện lịch sử]] (đăng mới) (bản mẫu không còn sử dụng, bị đổi hướng sang [[Bản mẫu:Thông tin sự kiện]])
27.865

lần sửa đổi