Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

n
lk
(Tự động định bề ngang)
n (lk)
PlotArea = left:50 bottom:40 top:30 right:30
DateFormat = yyyy
Period = from:0 till:{{Thành viên:Mxn/Rambot/Thời biểu dân số/Fit|{{{max|1}}}}}
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify
{{#ifexpr: {{{max|1}}} >= 10 | {{#ifexpr: {{Thành viên:Mxn/Rambot/Thời biểu dân số/Fit|{{{max}}}}} / 10^{{ordomag|{{{max}}}}} < 4 | ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - 1) }} start:0
ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:{{#expr: 10^({{ordomag|{{{max}}}}} - 1) / 2 }} start:0 |
ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:{{#expr: 10^{{ordomag|{{{max}}}}} }} start:0