Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Điều phối viên”

không có tóm lược sửa đổi
Điều phối viên là các tình nguyện viên cho các trách nhiệm đó; họ không phải nhân viên của tổ chức [[Wikimedia]]. Họ không bị yêu cầu phải sử dụng các công cụ của mình, và không bao giờ được sử dụng các công cụ này để giành lợi thế trong các cuộc tranh chấp mà mình có liên can.
 
Điều phối viên không được trao thẩm quyền đặc biệt nào, và họ ngang hàng với mọi người khác về công việc biên tập. Họ cũng không phải là "ban đại diện" cho Wikipedia, và không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wikipedia. Các ý kiến, sửa đổi của điều phối viên trên các bài viết, thảo luận... vẫn chỉ là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác, và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một điều phối viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wikipedia.
 
== Các quyền của điều phối viên ==
Điều phối viên không phải là "ban đại diện" cho Wikipedia, và cũng không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wikipedia. Các ý kiến, sửa đổi của điều phối viên trên các bài viết, thảo luận... vẫn chỉ là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác, và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một điều phối viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wikipedia.
Điều phối viên có khả năng thực hiện các tác vụ sau:
* [[Wikipedia:Khóa trang|Khóa]] và mở khóa trang
* [[Wikipedia:Quy định xóa trang|Xóa trang]] và phục hồi trang đã xóa
* [[Wikipedia:Xóa phiên bản trang|Xóa phiên bản]] và phục hồi phiên bản trang
 
Ngoài ra, điều phối viên mặc định mang sẵn các quyền:
== Không là cái gì to tát ==
* [[Wikipedia:Tuần tra viên tự động|Tự đánh dấu tuần tra]] (''autopatrolled'')
Chính sách của Wikipedia hiện nay là trao khả năng bảo trì một cách rộng rãi cho các thành viên đã đóng góp tích cực vào Wikipedia sau một khoảng thời gian dài và được sự tin cậy của cộng đồng. Điều phối viên được xem là thành viên có kinh nghiệm trong cộng đồng, và các thành viên cần giúp đỡ nên tìm đến họ để được chỉ dẫn.
* [[Wikipedia:Tuần tra viên|Tuần tra]] (''patroller'')
* [[Wikipedia:Rollback|Lùi sửa]] (''rolbacker'')
 
== Lạm dụng công cụ bảo trì Wikipedia ==